Zhang Yue (1999) 张悦

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 41,61
1000m 21 December 2019 1.28,03
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 41,72
1000m 7 December 2019 1.27,24
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 42,14
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 41,47
1000m 9 November 2019 1.27,30
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 41,14 SB
1000m 26 October 2019 1.25,48 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 41,53
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m 22 March 2019 41,24 SB
500m (2) 22 March 2019 41,05 SB
China National League Final Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019
500m 15 February 2019 41,46
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 41,61 SB
1000m 17 November 2018 1.27,49 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 41,93
1000m 10 November 2018 1.28,05
<Prev 1 2 3 4 5 Next>

Native Language Names