Jin Kaizhi 靳凯智

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
China - Allround Championships 2021 Harbin (CHN) 20 - 21 March 2021
500m 20 March 2021 38,26 SB
1500m 21 March 2021 1.57,41 SB
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.18,43
500m 21 December 2019 39,03
Mass Start (16 laps) Semifinal A 22 December 2019 6th
Mass Start (16 laps) Final 22 December 2019 11th
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.15,36 PR SB
500m 9 November 2019 38,24
Mass Start (16 laps) Semifinal B 10 November 2019 6th
Mass Start (16 laps) Final 10 November 2019 15th
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 37,39 PR SB
1500m 27 October 2019 1.57,11 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.29,39 SB
500m 21 September 2019 38,00
1500m 22 September 2019 1.58,21
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 38,13 PR SB
1000m 13 April 2019 1.17,00
Canada Cup #3 Calgary (CAN) 25 - 27 January 2019
500m 25 January 2019 38,50
1500m 25 January 2019 1.56,20 PR SB
1000m 26 January 2019 1.17,16
500m 27 January 2019 38,68
Canada Cup #2 Calgary (CAN) 4 - 7 January 2019
500m 4 January 2019 38,31 PR SB
1500m 4 January 2019 1.56,63 PR SB
1000m 5 January 2019 1.16,67
500m 6 January 2019 38,42
1000m 6 January 2019 1.15,53 PR SB
Time Trials Calgary (CAN) 29 December 2018
500m 29 December 2018 38,83 PR SB
1000m 29 December 2018 1.17,33
Time Trials Calgary (CAN) 22 December 2018
1000m 22 December 2018 1.17,29
1500m 22 December 2018 2.00,75 PR SB
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names