Liang Zhihao 梁芷豪

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
5000m 20 December 2019 7.05,42 PR SB
1500m 22 December 2019 1.57,09
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
5000m 8 November 2019 7.08,64
1500m 10 November 2019 1.56,00
Mass Start (16 laps) Semifinal B 10 November 2019 12th
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.09,38
1500m 27 October 2019 1.54,55 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.07,13
500m 21 September 2019 38,68 PR SB
1500m 22 September 2019 1.56,62
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 38,93
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
5000m 16 November 2018 7.35,44 SB
1500m 18 November 2018 2.01,23 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.20,59
500m 10 November 2018 39,73
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 38,89 PR SB
1500m 27 October 2018 2.00,36 SB
1000m 28 October 2018 1.18,60 PR SB
China - Junior Championships 2018 Daqing (CHN) 1 - 4 February 2018
500m 1 February 2018 39,89 SB
1500m 1 February 2018 2.05,06
1000m 2 February 2018 1.20,78 PR SB
5000m 2 February 2018 7.30,59
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1500m 28 January 2018 2.02,94
<Prev 1 2 3 Next>

Native Language Names