Wang Xuanjun 王宣钧

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 11 January 2020 36,59
1000m 11 January 2020 1.13,08
500m 12 January 2020 36,63
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.13,29
500m 21 December 2019 36,59
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.12,64
500m 9 November 2019 36,24
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 36,27
1000m 26 October 2019 1.12,06
2019-2020 Season Speedskating Direct International Competition Trials 2019-2020速滑直通国际比赛选拔赛 Beijing-Erqi (CHN) 10 - 12 October 2019
500m 11 October 2019 36,19
1000m 12 October 2019 1.13,06
2019 Fall Classic Calgary (CAN) 19 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 35,98 SB
500m 22 September 2019 35,61 SB
1000m 22 September 2019 1.11,24 SB
Time Trials Calgary (CAN) 14 September 2019
1000m 14 September 2019 1.12,24 SB
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m 22 March 2019 36,53
500m (2) 22 March 2019 36,38
1000m 23 March 2019 1.13,75
1500m 24 March 2019 1.54,80
China National League Final Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019
500m 16 February 2019 DQ
1000m 17 February 2019 1.12,90
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 5 January 2019 36,71
1000m 5 January 2019 1.14,06
500m 6 January 2019 36,97
1000m 6 January 2019 1.14,79
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Native Language Names