Jin Lilan 金丽兰

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 21 December 2019 1.24,68
1500m 22 December 2019 2.11,48
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.23,37
1500m 10 November 2019 2.09,08
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 DQ
1000m 26 October 2019 1.21,56 SB
1500m 27 October 2019 2.04,76 PR SB
Mass Start (16 laps) Final 27 October 2019 15th
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 21 September 2019 1.24,44
3000m 21 September 2019 4.39,73 SB
1500m 22 September 2019 2.11,21
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 17 November 2018 1.26,22 SB
1500m 18 November 2018 2.16,27 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 10 November 2018 1.26,80
1500m 11 November 2018 2.16,30
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 20 October 2018 1.26,26
1500m 21 October 2018 2.17,11
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
1000m 13 October 2018 1.25,23 SB
3000m 13 October 2018 4.46,14 SB
1500m 14 October 2018 2.15,01 SB
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
1500m 24 March 2018 2.08,50 SB
1000m 25 March 2018 1.22,74 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
1000m 27 January 2018 1.24,76
1500m 28 January 2018 2.12,10
<Prev 1 2 3 4 5 6 Next>

Native Language Names