Qin Yangyang 秦阳阳

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 11 January 2020 39,75 SB
1000m 11 January 2020 1.22,96 SB
500m 12 January 2020 40,10
1000m 12 January 2020 1.21,56 SB
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 40,13 SB
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 40,19
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 40,19 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 40,47
1000m 21 September 2019 1.26,10 SB
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
500m (2) 23 March 2018 39,18 PR SB
500m 23 March 2018 39,81 SB
1000m 25 March 2018 1.20,94
China - Sprint Championships 2018 Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018
500m 17 March 2018 40,10 SB
1000m 17 March 2018 1.20,85 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
500m (2) 26 January 2018 40,28 SB
500m 26 January 2018 40,88
1000m 27 January 2018 1.22,93
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
500m (2) 28 December 2017 40,44 SB
500m 28 December 2017 40,76
1000m 29 December 2017 1.24,14
China Cup 4 Daqing (CHN) 17 - 19 November 2017
500m (2) 17 November 2017 40,49 SB
500m 17 November 2017 40,51 SB
1000m 18 November 2017 1.22,49 SB
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Native Language Names