Wu Dan 吴丹

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>
China - National Championships 2020 2019-2020赛季全国速度滑冰锦标赛 Changchun (CHN) 9 - 12 January 2020
500m 9 January 2020 41,70 SB
3000m 9 January 2020 4.27,76 SB
1500m 10 January 2020 2.06,18
5000m 10 January 2020 7.43,82 SB
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
3000m 21 December 2019 4.33,83
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
3000m 9 November 2019 4.30,46
1500m 10 November 2019 2.05,45 SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.29,28 SB
1000m 26 October 2019 1.21,27 SB
1500m 27 October 2019 2.06,14 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
3000m 21 September 2019 4.32,34
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
1000m 23 March 2019 1.21,21
1500m 24 March 2019 2.04,70
China National League Final Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019
1500m 16 February 2019 2.04,58 SB
1000m 17 February 2019 1.19,70 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 17 November 2018 1.24,72 PR SB
3000m 17 November 2018 4.38,01
1500m 18 November 2018 2.08,60 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 10 November 2018 1.24,69 PR SB
1500m 11 November 2018 2.10,26
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
3000m 20 October 2018 4.39,79
1500m 21 October 2018 2.07,65 SB
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>

Native Language Names