Wu Shuangshuang 吴双双

CHNChina (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
1000m 23 March 2019 1.24,02
1500m 24 March 2019 2.09,63
China National League Final Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019
1500m 16 February 2019 2.08,19 SB
1000m 17 February 2019 1.21,91 SB
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 5 January 2019 41,85 SB
1000m 5 January 2019 1.23,24 SB
500m 6 January 2019 42,25
1000m 6 January 2019 1.23,58
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 42,00 SB
1000m 17 November 2018 1.23,42 SB
1500m 18 November 2018 2.11,01 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
500m 9 November 2018 42,45
1000m 10 November 2018 1.24,95
1500m 11 November 2018 2.09,87
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
500m 19 October 2018 42,38
1000m 20 October 2018 1.23,87
1500m 21 October 2018 2.09,53 SB
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 12 October 2018 42,24
1000m 13 October 2018 1.24,93
1500m 14 October 2018 2.10,75 SB
China Cup Final Urumqi (CHN) 23 - 25 March 2018
1500m 24 March 2018 DQ
1000m 25 March 2018 1.21,29 SB
China Cup 5 Changchun (CHN) 26 - 28 January 2018
500m (2) 26 January 2018 41,93
500m 26 January 2018 42,40
1000m 27 January 2018 1.24,44 SB
1500m 28 January 2018 2.11,49
China - Single Distances Championships 2018 Harbin (CHN) 27 - 30 December 2017
1500m 30 December 2017 2.08,28 SB
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 Next>

Native Language Names