Feng Jianlong

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 Next>
China Cup 4 Urumqi (CHN) 18 - 20 December 2015
1000m 18 December 2015 1.12,86 PR SB
500m (2) 19 December 2015 36,15 PR SB
500m 19 December 2015 36,44 PR SB
China Cup 3 Qiqihar (CHN) 27 - 29 November 2015
1000m 27 November 2015 1.15,76
500m (2) 28 November 2015 37,34
500m 28 November 2015 37,45
China Cup 2 Harbin (CHN) 20 - 22 November 2015
1000m 20 November 2015 1.14,99
500m (2) 21 November 2015 37,08 PR SB
500m 21 November 2015 37,58 PR SB
1500m 22 November 2015 1.59,52
China - National Championships 2016 / 13th National Winter Games Qualifier Changchun (CHN) 22 - 25 October 2015
1500m 23 October 2015 1.56,19
1000m 24 October 2015 1.15,38
500m 25 October 2015 39,14
500m (2) 25 October 2015 39,44
China Cup 1 Changchun (CHN) 16 - 18 October 2015
1000m 16 October 2015 1.14,76 PR SB
500m (2) 17 October 2015 37,76
500m 17 October 2015 37,59
1500m 18 October 2015 WDR
Test Competition Urumqi (CHN) 26 - 27 September 2015
500m 26 September 2015 37,14 PR SB
1500m 26 September 2015 1.56,03 SB
China - Single Distances Championships 2015 Harbin (CHN) 20 - 22 March 2015
500m 21 March 2015 37,76
China Cup 6 Shenyang (CHN) 7 - 8 March 2015
500m 7 March 2015 38,20
500m (2) 7 March 2015 40,48
1500m 7 March 2015 1.55,57
China - Allround Championships 2015 Changchun (CHN) 18 - 19 December 2014
500m 18 December 2014 37,33
5000m 18 December 2014 7.11,57
1500m 19 December 2014 1.55,55
10000m 19 December 2014 15.47,31
China Cup 5 Harbin (CHN) 22 - 23 November 2014
500m 22 November 2014 37,56
500m (2) 22 November 2014 38,01
1500m 22 November 2014 WDR
5000m 23 November 2014 7.28,19
<Prev 1 2 3 4 5 Next>

Native Language Names