Ding Siyang 丁思杨

CHN China (CHN)

<Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 21 December 2019 37,57
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 9 November 2019 37,14
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 37,07 SB
1000m 26 October 2019 1.15,34 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 21 September 2019 37,69
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m 22 March 2019 37,47
500m (2) 22 March 2019 37,36
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 17 November 2018 37,66 SB
National League 3 Harbin (CHN) 9 - 11 November 2018
1000m 9 November 2018 1.15,85 SB
500m 10 November 2018 37,62
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 19 October 2018 1.16,25 SB
500m 20 October 2018 37,35
National League 1 Changchun (CHN) 12 - 14 October 2018
500m 13 October 2018 37,28 SB
China - Sprint Championships 2018 Urumqi (CHN) 17 - 18 March 2018
500m 17 March 2018 36,92
1000m 17 March 2018 1.15,47
<Prev 1 2 3 4 5 6 7 Next>

Native Language Names