Personal Records

500m 1.11,29 22 January 2022 Ekaterinburg

Season Bests

100m 14,42 13 March 2022 Ekaterinburg
300m 40,17 12 March 2022 Ekaterinburg
500m 1.11,29 22 January 2022 Ekaterinburg

Results

Ekaterinburg City Championships Ekaterinburg 12 - 13 March 2022
100m 12 March 2022 14,60
300m 12 March 2022 40,17 SB
100m 13 March 2022 14,42 SB
300m 13 March 2022 40,48
Ekaterinburg City Championships Ekaterinburg 22 - 23 January 2022
100m 22 January 2022 14,46 SB
500m 22 January 2022 1.11,29 PR SB
Ekaterinburg City Championships - E.I. Sopov Prize Ekaterinburg 6 - 7 March 2021
100m 6 March 2021 15,96 SB
300m 6 March 2021 48,54 SB
100m 7 March 2021 14,85 SB
300m 7 March 2021 48,79
Ekaterinburg City Championships - Skokova Prize Ekaterinburg 13 - 14 February 2021
100m 13 February 2021 16,37 SB

Native Language Names