Li Bochen 李波辰

CHN China (CHN) Male

Personal Records

500m 42,52 26 August 2023 Daqing (CHN)
1000m 1.27,73 3 September 2023 Daqing (CHN)

Season Bests

500m 42,52 26 August 2023 Daqing (CHN)
1000m 1.27,73 3 September 2023 Daqing (CHN)

Results

2023-2024 U-Series Interschool League #2 2023-2024赛季全国速度滑冰U系列中小学校际联赛-大庆第二站 Daqing (CHN) 31 August - 3 September 2023
500m 2 September 2023 42,71
1000m 3 September 2023 1.27,73 PR SB
2023-2024 U-Series Interschool League #1 2023-2024赛季全国速度滑冰U系列中小学校际联赛 Daqing (CHN) 24 - 27 August 2023
500m 26 August 2023 42,52 PR SB
1000m 27 August 2023 1.29,07 PR SB
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 47,11 PR SB
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 47,48 PR SB
2019-2020 Heilongjiang U Series Harbin (CHN) 29 November - 1 December 2019
500m 29 November 2019 47,94 PR SB

More Results

Native Language Names