Ma Haoyu 马昊宇

CHN China (CHN) Male

Personal Records

500m 38,31 2 December 2023 Changchun (CHN)
1000m 1.15,48 1 November 2023 Hailar (CHN)
1500m 1.56,54 1 November 2023 Hailar (CHN)
3000m 4.07,36 17 February 2023 Hailar (CHN)
5000m 7.09,42 6 April 2023 Beijing-National (CHN)

Season Bests

500m 38,31 2 December 2023 Changchun (CHN)
1000m 1.15,48 1 November 2023 Hailar (CHN)
1500m 1.56,54 1 November 2023 Hailar (CHN)
3000m 4.09,15 31 August 2023 Daqing (CHN)
5000m 7.23,48 8 December 2023 Changchun (CHN)

Results

China Cup 4 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第四站 Changchun (CHN) 8 - 10 December 2023
5000m 8 December 2023 7.23,48 SB
500m 9 December 2023 38,76
1000m 10 December 2023 1.16,75
Team Pursuit (8 laps) 9 December 2023 4.20,04
China Cup 3 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第三站 Changchun (CHN) 1 - 3 December 2023
1000m 1 December 2023 1.17,18
1500m 1 December 2023 1.58,56
500m 2 December 2023 38,31 PR SB
Team Pursuit (8 laps) 2 December 2023 4.20,99
China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023
5000m 10 November 2023 7.33,93 SB
500m 11 November 2023 39,00
1000m 12 November 2023 1.18,00
China Cup 1 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第一站 Hailar (CHN) 1 - 3 November 2023
1000m 1 November 2023 1.15,48 PR SB
1500m 1 November 2023 1.56,54 PR SB
500m 2 November 2023 38,53 PR SB
2023-2024 U-Series Interschool League #2 2023-2024赛季全国速度滑冰U系列中小学校际联赛-大庆第二站 Daqing (CHN) 31 August - 3 September 2023
3000m 31 August 2023 4.09,15 SB
1500m 1 September 2023 1.58,97 SB
500m 2 September 2023 39,07 PR SB
1000m 3 September 2023 1.18,38
Mass Start (10 laps) 3 September 2023 12th
Team Pursuit (8 laps) 1 September 2023 4.19,75

More Results

Native Language Names