Li Xinchang 李欣昌

CHN China (CHN) June 2004 (MN1)

Personal Records

500m 43,83 15 November 2019 Harbin (CHN)
1000m 1.19,63 17 February 2023 Hailar (CHN)
1500m 1.59,15 19 February 2023 Hailar (CHN)
3000m 4.13,07 17 February 2023 Hailar (CHN)
5000m 7.31,90 1 December 2023 Changchun (CHN)
10000m 15.17,61 8 December 2023 Changchun (CHN)

Season Bests

1500m 2.03,62 3 November 2023 Hailar (CHN)
5000m 7.31,90 1 December 2023 Changchun (CHN)
10000m 15.17,61 8 December 2023 Changchun (CHN)

Results

China Cup 4 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第四站 Changchun (CHN) 8 - 10 December 2023
10000m 8 December 2023 15.17,61 PR SB
China Cup 3 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第三站 Changchun (CHN) 1 - 3 December 2023
5000m 1 December 2023 7.31,90 PR SB
1500m 3 December 2023 2.09,56
China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023
10000m 10 November 2023 15.21,84 PR SB
China Cup 1 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第一站 Hailar (CHN) 1 - 3 November 2023
1500m 3 November 2023 2.03,62 SB
2022-2023 National Skating U-Series Inter-School League 2022-2023全国滑冰U系列中小学校际联赛(速度滑冰) Hailar (CHN) 17 - 19 February 2023
1000m 17 February 2023 1.19,63 PR SB
3000m 17 February 2023 4.13,07 PR SB
500m 18 February 2023 WDR
1500m 19 February 2023 1.59,15 PR SB
Mass Start (10 laps) 18 February 2023 12th

More Results

Native Language Names