Wang Yuzhi 王羽芝

CHN China (CHN) Female

Personal Records

500m 43,49 1 November 2023 Hailar (CHN)
1000m 1.25,07 2 November 2023 Hailar (CHN)
1500m 2.13,04 2 November 2023 Hailar (CHN)
3000m 4.45,67 11 November 2023 Harbin (CHN)

Season Bests

500m 43,49 1 November 2023 Hailar (CHN)
1000m 1.25,07 2 November 2023 Hailar (CHN)
1500m 2.13,04 2 November 2023 Hailar (CHN)
3000m 4.45,67 11 November 2023 Harbin (CHN)

Results

2023-2024 U-Series Interschool League #4 2023-2024赛季全国速度滑冰U系列中小学校际联赛(汪清站) Wangqing (CHN) 25 - 28 January 2024
1500m 25 January 2024 2.27,31
3000m 26 January 2024 5.07,77
500m 27 January 2024 44,99
1000m 28 January 2024 1.32,37
2023-2024 U-Series Interschool League #3 2023-2024赛季全国速度滑冰U系列中小学校际联赛 (延吉站) Yanji (CHN) 18 - 21 January 2024
1500m 18 January 2024 2.28,79
3000m 19 January 2024 5.09,99
500m 20 January 2024 45,71
1000m 21 January 2024 1.32,14
China Cup 4 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第四站 Changchun (CHN) 8 - 10 December 2023
500m 8 December 2023 43,96
1000m 10 December 2023 1.28,36
China Cup 3 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第三站 Changchun (CHN) 1 - 3 December 2023
1000m 2 December 2023 1.29,65
China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023
500m 10 November 2023 44,50
3000m 11 November 2023 4.45,67 PR SB
1000m 12 November 2023 1.27,94

More Results

Native Language Names