Personal Records

500m 1.04,67 26 February 2022 Zarechnyj

Season Bests

500m 1.04,67 26 February 2022 Zarechnyj

Results

Sverdlovsk Region Championships - I.V. Kurchatov Prize Zarechnyj 26 February 2022
500m 26 February 2022 1.04,67 PR SB
1000m 26 February 2022 DQ
Ekaterinburg City Championships - E.I. Sopov Prize Ekaterinburg 6 - 7 March 2021
100m 6 March 2021 14,58 SB
300m 6 March 2021 51,61 SB
100m 7 March 2021 14,24 SB
300m 7 March 2021 42,35 SB
Ekaterinburg City Championships - Junior D/E Ekaterinburg 8 - 9 February 2020
300m 9 February 2020 50,90 SB

Native Language Names