Mu Hongyu 牟红宇

CHN China (CHN) April 2004 (MN2)

Personal Records

500m 41,42 13 December 2019 Harbin (CHN)
1000m 1.14,49 1 November 2023 Hailar (CHN)
1500m 1.55,30 3 November 2023 Hailar (CHN)
3000m 4.34,91 15 December 2019 Harbin (CHN)
5000m 7.20,37 1 November 2023 Hailar (CHN)
10000m 15.41,84 8 December 2023 Changchun (CHN)

Season Bests

1000m 1.14,49 1 November 2023 Hailar (CHN)
1500m 1.55,30 3 November 2023 Hailar (CHN)
5000m 7.20,37 1 November 2023 Hailar (CHN)
10000m 15.41,84 8 December 2023 Changchun (CHN)

Results

China Cup 4 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第四站 Changchun (CHN) 8 - 10 December 2023
1000m 8 December 2023 1.18,11
10000m 8 December 2023 15.41,84 PR SB
1500m 10 December 2023 2.01,79
Team Pursuit (8 laps) 9 December 2023 4.30,93
China Cup 3 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第三站 Changchun (CHN) 1 - 3 December 2023
1000m 1 December 2023 1.17,82
5000m 1 December 2023 7.42,88
1500m 3 December 2023 2.15,78
China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023
Team Pursuit (8 laps) 11 November 2023 4.11,25
China Cup 1 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第一站 Hailar (CHN) 1 - 3 November 2023
1000m 1 November 2023 1.14,49 PR SB
5000m 1 November 2023 7.20,37 PR SB
1500m 3 November 2023 1.55,30 PR SB
Team Pursuit (8 laps) 2 November 2023 4.10,27
China Cup 2 2022-2023中国杯速度滑冰精英联赛-第二站 Hailar (CHN) 10 - 12 February 2023
1000m 10 February 2023 1.16,21 PR SB
1500m 12 February 2023 1.57,94 PR SB
Team Pursuit (8 laps) 11 February 2023 4.13,20

More Results

Native Language Names