Li Ran 李冉

CHN China (CHN) October 2002 (LN2)

Personal Records

500m 46,31 15 November 2019 Harbin (CHN)
1000m 1.33,33 13 April 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.25,78 16 November 2019 Harbin (CHN)
3000m 5.00,14 21 September 2019 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 46,31 15 November 2019 Harbin (CHN)
1000m 1.35,32 21 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.25,78 16 November 2019 Harbin (CHN)
3000m 5.00,14 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 46,31 PR SB
1500m 16 November 2019 2.25,78 PR SB
3000m 17 November 2019 5.07,67
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 46,86 SB
1000m 21 September 2019 1.35,32 SB
3000m 21 September 2019 5.00,14 PR SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 46,36 PR SB
1000m 13 April 2019 1.33,33 PR SB

Native Language Names