Season Bests

100m 13,73 26 February 2022 Zarechnyj
300m 36,73 26 February 2022 Zarechnyj

Results

Sverdlovsk Region Championships - I.V. Kurchatov Prize Zarechnyj 26 February 2022
100m 26 February 2022 13,73 SB
300m 26 February 2022 36,73 SB
Novouralsk City District Open Championships Novouralsk 26 December 2021
100m 26 December 2021 14,52 SB
300m 26 December 2021 40,70 SB
Ekaterinburg City Championships - Sopov Prize Ekaterinburg 18 - 19 January 2020
100m 18 January 2020 14,65 SB
300m 18 January 2020 41,23 SB
100m 19 January 2020 15,11
300m 19 January 2020 41,99
Ekaterinburg City Championships - Junior D/E Ekaterinburg 7 - 8 December 2019
100m 7 December 2019 16,15 SB
300m 7 December 2019 44,94 SB
100m 8 December 2019 17,38
Ekaterinburg City Sprint Championships - Junior B-F Ekaterinburg 16 - 17 March 2019
300m 16 March 2019 45,51 SB
100m 17 March 2019 15,99 SB
300m 17 March 2019 43,98 SB

Native Language Names