Personal Records

500m 46,40 26 February 2022 Zarechnyj
1000m 1.37,97 12 March 2022 Ekaterinburg
1500m 2.33,84 22 January 2022 Ekaterinburg

Season Bests

500m 46,40 26 February 2022 Zarechnyj
1000m 1.37,97 12 March 2022 Ekaterinburg
1500m 2.33,84 22 January 2022 Ekaterinburg

Results

Ekaterinburg City Championships Ekaterinburg 12 - 13 March 2022
500m 12 March 2022 46,51
1000m 12 March 2022 1.37,97 PR SB
Sverdlovsk Region Championships - I.V. Kurchatov Prize Zarechnyj 26 February 2022
500m 26 February 2022 46,40 PR SB
1500m 26 February 2022 2.34,07 PR SB
Ekaterinburg City Championships Ekaterinburg 22 - 23 January 2022
500m 22 January 2022 47,74
1500m 22 January 2022 2.33,84 PR SB
1000m 23 January 2022 DNS
Ekaterinburg City Championships Ekaterinburg 11 December 2021
500m 11 December 2021 49,59 PR SB
1500m 11 December 2021 2.45,99 PR SB
Ekaterinburg City Championships - E.I. Sopov Prize Ekaterinburg 6 - 7 March 2021
100m 6 March 2021 12,33 SB
500m 6 March 2021 52,70
300m 7 March 2021 30,91 SB
1000m 7 March 2021 1.47,13 PR SB

More Results

Native Language Names