Season Bests

100m 15,28 26 February 2022 Zarechnyj
300m 39,43 26 February 2022 Zarechnyj

Results

Sverdlovsk Region Championships - I.V. Kurchatov Prize Zarechnyj 26 February 2022
100m 26 February 2022 15,28 SB
300m 26 February 2022 39,43 SB
Ekaterinburg City Championships - E.I. Sopov Prize Ekaterinburg 6 - 7 March 2021
100m 6 March 2021 15,39
300m 6 March 2021 43,67
100m 7 March 2021 15,00 SB
300m 7 March 2021 42,74 SB
Ekaterinburg City Championships - Skokova Prize Ekaterinburg 13 - 14 February 2021
100m 13 February 2021 15,63 SB
300m 13 February 2021 42,87 SB
100m 14 February 2021 15,22 SB
300m 14 February 2021 43,12
Ekaterinburg City Junior E Championships Ekaterinburg 5 - 6 December 2020
100m 5 December 2020 15,73 SB
300m 5 December 2020 44,63 SB
100m 6 December 2020 15,95
Ekaterinburg City Championships - Junior D/E Ekaterinburg 8 - 9 February 2020
100m 8 February 2020 15,48 SB
300m 8 February 2020 45,11 SB
300m 9 February 2020 45,18

More Results

Native Language Names