Personal Records

500m 50,22 26 February 2022 Zarechnyj
1000m 1.49,84 26 February 2022 Zarechnyj

Season Bests

100m 12,80 22 January 2022 Ekaterinburg
300m 31,81 23 January 2022 Ekaterinburg
500m 50,22 26 February 2022 Zarechnyj
1000m 1.49,84 26 February 2022 Zarechnyj

Results

Sverdlovsk Region Championships - I.V. Kurchatov Prize Zarechnyj 26 February 2022
500m 26 February 2022 50,22 PR SB
1000m 26 February 2022 1.49,84 PR SB
Silver Skates - Semifinal (Central) Ekaterinburg 19 - 20 February 2022
500m 19 February 2022 53,18 PR SB
1000m 19 February 2022 1.50,97 PR SB
500m 20 February 2022 56,01
1000m 20 February 2022 1.50,11 PR SB
Ekaterinburg City Championships Ekaterinburg 22 - 23 January 2022
100m 22 January 2022 12,80 SB
500m 22 January 2022 53,80
300m 23 January 2022 31,81 SB
1000m 23 January 2022 1.54,90
Ekaterinburg City Championships - E.I. Sopov Prize Ekaterinburg 6 - 7 March 2021
100m 6 March 2021 13,29 SB
300m 7 March 2021 38,14 SB
1000m 7 March 2021 2.25,99 PR SB
Ekaterinburg City Championships - Skokova Prize Ekaterinburg 13 - 14 February 2021
100m 13 February 2021 13,33 SB

More Results

Native Language Names