Wang Wei (2002) 王威

CHN China (CHN) September 2002 (MA2)

Personal Records

500m 38,00 8 March 2019 Calgary (CAN)
1000m 1.14,41 16 March 2019 Calgary (CAN)
1500m 1.55,41 17 March 2019 Calgary (CAN)

Season Bests

500m 38,25 24 October 2019 Hailar (CHN)
1000m 1.18,86 8 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.04,04 22 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.19,18
500m 21 December 2019 38,50
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.18,86 SB
500m 9 November 2019 38,31
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 38,25 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.19,20
500m 21 September 2019 38,85
1500m 22 September 2019 2.04,04 SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 38,58
1000m 13 April 2019 1.18,07

More Results

Native Language Names