Liu Xinyu (2) 刘鑫雨

CHN China (CHN) July 2000 (LN4)

Personal Records

500m 43,74 16 November 2018 Harbin (CHN)
1000m 1.27,59 13 October 2018 Changchun (CHN)
1500m 2.14,54 10 January 2019 Daqing (CHN)
3000m 4.44,47 11 January 2019 Daqing (CHN)

Season Bests

500m 44,64 25 October 2019 Hailar (CHN)
1000m 1.30,16 9 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.15,37 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.56,75 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 44,74
1000m 21 December 2019 1.30,40
1500m 22 December 2019 2.21,55
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 44,90
1000m 7 December 2019 1.30,82
3000m 8 December 2019 4.57,74
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 45,06
1500m 16 November 2019 2.19,99
3000m 17 November 2019 4.57,54
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.30,16 SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.56,75 SB
500m 25 October 2019 44,64 SB
1500m 27 October 2019 2.15,37 SB

More Results

Native Language Names