Yang Boyue 杨博越

CHN China (CHN) June 2002 (MN2)

Personal Records

500m 39,63 12 April 2019 Daqing (CHN)
1000m 1.18,85 13 April 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.02,37 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.47,83 17 January 2018 Fushun (CHN)
5000m 7.08,47 20 September 2019 Changchun (CHN)

Season Bests

1500m 2.02,37 22 September 2019 Changchun (CHN)
5000m 7.08,47 20 September 2019 Changchun (CHN)

Results

14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.22,43
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.08,47 PR SB
1500m 22 September 2019 2.02,37 PR SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 39,63 PR SB
1000m 13 April 2019 1.18,85 PR SB
13th Liaoning Province Youth Games Fushun (CHN) 17 - 18 January 2018
3000m 17 January 2018 4.47,83 TR PR SB
1000m 18 January 2018 1.27,60 PR SB
Test Races Urumqi (CHN) 23 - 24 September 2017
1500m 23 September 2017 2.03,16 PR SB
5000m 24 September 2017 7.27,13 PR SB

Native Language Names