Zheng Tian (1999) 郑恬

CHN China (CHN) April 2004 (LA2)

Personal Records

500m 43,08 8 November 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.27,28 9 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.11,96 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.48,58 21 September 2019 Changchun (CHN)
5000m 8.23,17 1 December 2017 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 43,08 8 November 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.27,28 9 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.11,96 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.48,58 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 43,76
1000m 21 December 2019 1.29,76
1500m 22 December 2019 2.16,87
Mass Start (16 laps) 22 December 2019 26th
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 43,08 PR SB
1000m 9 November 2019 1.27,28 PR SB
1500m 10 November 2019 2.14,20
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.51,88
1500m 27 October 2019 2.11,96 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 43,38
1000m 21 September 2019 1.27,66
3000m 21 September 2019 4.48,58 PR SB
1500m 22 September 2019 2.16,79
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 44,37 PR SB
1000m 17 November 2018 1.29,63 SB

More Results

Native Language Names