Shao Qi 邵琪

CHN China (CHN) May 2004 (LN2)

Personal Records

500m 44,20 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.27,29 9 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.16,22 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.40,37 2 November 2023 Hailar (CHN)
5000m 8.29,59 11 November 2023 Harbin (CHN)

Season Bests

3000m 4.40,37 2 November 2023 Hailar (CHN)
5000m 8.29,59 11 November 2023 Harbin (CHN)

Results

China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023
5000m 11 November 2023 8.29,59 PR SB
Team Pursuit (6 laps) 10 November 2023 3.30,04
China Cup 1 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第一站 Hailar (CHN) 1 - 3 November 2023
3000m 2 November 2023 4.40,37 PR SB
Team Pursuit (6 laps) 1 November 2023 3.25,54
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 21 December 2019 1.28,62
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 45,03
1500m 7 December 2019 2.17,75
3000m 8 December 2019 4.51,97
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
1500m 16 November 2019 2.17,64
3000m 17 November 2019 4.45,49

More Results

Native Language Names