Li Longshuai 李龙帅

CHN China (CHN) January 2005 (MA2)

Personal Records

500m 39,64 21 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.19,30 26 October 2019 Hailar (CHN)
1500m 2.05,02 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.26,26 13 January 2019 Daqing (CHN)
5000m 7.56,74 17 November 2019 Harbin (CHN)

Season Bests

500m 39,64 21 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.19,30 26 October 2019 Hailar (CHN)
1500m 2.05,02 22 September 2019 Changchun (CHN)
5000m 7.56,74 17 November 2019 Harbin (CHN)

Results

China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 41,26
1000m 3 January 2020 1.25,11
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 DQ
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 40,20
1000m 14 December 2019 1.19,80
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 40,47
1500m 16 November 2019 2.05,56
5000m 17 November 2019 7.56,74 PR SB
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.21,15

More Results

Native Language Names