Yang Mingyu 杨明宇

CHN China (CHN) July 2000 (MN4)

Personal Records

500m 39,93 13 October 2018 Changchun (CHN)
1000m 1.21,62 12 October 2018 Changchun (CHN)
1500m 2.05,06 22 September 2019 Changchun (CHN)
5000m 7.33,49 20 September 2019 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 40,27 21 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.24,84 7 December 2019 Harbin (CHN)
1500m 2.05,06 22 September 2019 Changchun (CHN)
5000m 7.33,49 20 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 41,44
1000m 7 December 2019 1.24,84 SB
5000m 8 December 2019 8.09,85
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
1500m 16 November 2019 2.09,71
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.35,45
500m 25 October 2019 40,56
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.33,49 PR SB
500m 21 September 2019 40,27 SB
1500m 22 September 2019 2.05,06 PR SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 40,30
1000m 13 April 2019 DQ

More Results

Native Language Names