Feng Jingyang 冯敬扬

CHN China (CHN) November 2000 (LN4)

Personal Records

500m 41,98 15 March 2018 Urumqi (CHN)
1000m 1.26,49 28 October 2018 Changchun (CHN)
1500m 2.10,28 23 September 2018 Calgary (CAN)
3000m 4.32,13 23 March 2018 Urumqi (CHN)
5000m 8.11,11 16 March 2018 Urumqi (CHN)

Season Bests

500m 41,98 25 October 2019 Hailar (CHN)
1500m 2.10,37 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.41,46 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,39
1500m 22 December 2019 2.13,78
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 42,35
1500m 10 November 2019 2.11,26
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.49,64
500m 25 October 2019 41,98 PR SB
1500m 27 October 2019 2.10,37 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 42,45
3000m 21 September 2019 4.41,46 SB
1500m 22 September 2019 2.14,07
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 42,52
1000m 13 April 2019 1.27,90

More Results

Native Language Names