Zhang Jiayun 张家运

CHN China (CHN) November 1999 (MN3)

Personal Records

500m 39,99 1 February 2018 Daqing (CHN)
1000m 1.18,05 8 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.56,01 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.15,84 13 October 2017 Changchun (CHN)
5000m 7.19,15 14 October 2018 Changchun (CHN)
10000m 15.39,88 12 March 2017 Harbin (CHN)

Season Bests

1000m 1.18,05 8 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.56,01 27 October 2019 Hailar (CHN)
5000m 7.19,57 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.19,45
1500m 22 December 2019 2.00,46
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
1500m 16 November 2019 2.03,68
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.18,05 PR SB
1500m 10 November 2019 DQ
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.19,57 SB
1500m 27 October 2019 1.56,01 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
5000m 16 November 2018 7.36,21 SB
1500m 18 November 2018 2.01,91 SB

More Results

Native Language Names