Duan Yuxin (2001) 段雨欣

CHN China (CHN) 2001 (LN4)

Personal Records

500m 42,07 25 October 2019 Hailar (CHN)
1000m 1.24,70 14 October 2016 Urumqi (CHN)
1500m 2.15,01 23 December 2016 Changchun (CHN)
3000m 4.51,87 11 January 2019 Daqing (CHN)

Season Bests

500m 42,07 25 October 2019 Hailar (CHN)
1000m 1.27,18 21 December 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.18,34 27 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 42,39
1000m 21 December 2019 1.27,18 SB
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 42,57
1000m 9 November 2019 1.28,42
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 42,07 PR SB
1500m 27 October 2019 2.18,34 SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 42,30 PR SB
1000m 13 April 2019 1.26,16 SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 42,61 PR SB
1500m 10 January 2019 2.15,92 SB
1000m 11 January 2019 1.27,32 SB
3000m 11 January 2019 4.51,87 PR SB

More Results

Native Language Names