Wang Linlin 王琳琳

CHN China (CHN) December 2002 (LN2)

Personal Records

500m 43,14 10 January 2019 Daqing (CHN)
1000m 1.27,18 11 January 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.13,06 10 January 2019 Daqing (CHN)
3000m 4.46,40 11 January 2019 Daqing (CHN)

Season Bests

500m 43,21 6 December 2019 Harbin (CHN)
1000m 1.27,39 3 January 2020 Harbin (CHN)
1500m 2.16,27 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.55,74 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 43,33
1500m 2 January 2020 2.17,42
1000m 3 January 2020 1.27,39 SB
3000m 3 January 2020 4.57,13
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 20 December 2019 43,44
1000m 21 December 2019 1.28,62 SB
1500m 22 December 2019 2.21,22
2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 43,87
3000m 15 December 2019 5.09,43
2019-2020 Heilongjiang League 2 Harbin (CHN) 6 - 8 December 2019
500m 6 December 2019 43,21 SB
1500m 7 December 2019 2.17,89
3000m 8 December 2019 5.08,59
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 43,53
1000m 9 November 2019 1.29,07

More Results

Native Language Names