Guan Shiqi 关诗琦

CHN China (CHN) January 2003 (LN1)

Personal Records

500m 45,53 12 April 2019 Daqing (CHN)
1000m 1.33,07 13 April 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.27,58 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 5.06,62 10 October 2018 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 45,68 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.33,36 21 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.27,58 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 5.17,77 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 45,68 SB
1000m 21 September 2019 1.33,36 SB
3000m 21 September 2019 5.17,77 SB
1500m 22 September 2019 2.27,58 PR SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 45,53 PR SB
1000m 13 April 2019 1.33,07 PR SB
National League Qualifying Competition Changchun (CHN) 10 October 2018
1000m 10 October 2018 1.34,42 PR SB
3000m 10 October 2018 5.06,62 PR SB
Test Races Harbin (CHN) 23 - 24 September 2017
1500m 23 September 2017 2.30,94 SB
China - Youth Championships 2017 Daqing (CHN) 25 - 26 February 2017
500m 25 February 2017 48,38 PR SB
1500m 25 February 2017 2.29,89 PR SB
1000m 26 February 2017 1.37,85 PR SB

More Results

Native Language Names