Li Jia 李佳

CHN China (CHN) January 2003 (LN2)

Personal Records

500m 42,64 12 April 2019 Daqing (CHN)
1000m 1.28,22 13 April 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.22,30 1 February 2018 Daqing (CHN)
3000m 5.11,35 2 February 2018 Daqing (CHN)

Season Bests

500m 42,74 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.29,45 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 43,30
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 43,72
1000m 9 November 2019 1.31,75
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 43,59
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 42,74 SB
1000m 21 September 2019 1.29,45 SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 42,64 PR SB
1000m 13 April 2019 1.28,22 PR SB

More Results

Native Language Names