Qi Huiyu 齐慧雨

CHN China (CHN) April 2004 (MA1)

Personal Records

500m 39,84 21 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.20,39 11 January 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.01,97 16 November 2019 Harbin (CHN)
3000m 4.20,37 15 December 2019 Harbin (CHN)
5000m 7.28,05 24 October 2019 Hailar (CHN)

Season Bests

500m 39,84 21 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.01,97 16 November 2019 Harbin (CHN)
3000m 4.20,37 15 December 2019 Harbin (CHN)
5000m 7.28,05 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-2020 Heilongjiang U-Series Harbin (CHN) 13 - 15 December 2019
500m 13 December 2019 40,55
3000m 15 December 2019 4.20,37 PR SB
2019-2020 Heilongjiang League 1 Harbin (CHN) 15 - 17 November 2019
500m 15 November 2019 40,25
1500m 16 November 2019 2.01,97 PR SB
5000m 17 November 2019 7.40,34
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.28,05 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.35,76
500m 21 September 2019 39,84 PR SB
1500m 22 September 2019 2.04,11 SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 40,66 PR SB
1500m 10 January 2019 2.03,02 PR SB
1000m 11 January 2019 1.20,39 PR SB
5000m 11 January 2019 7.35,33 PR SB

More Results

Native Language Names