Dai Xin 代鑫

CHNChina (CHN) Male

Personal Records

500m 37,21 12 April 2019 Daqing (CHN)
1000m 1.14,55 11 January 2019 Daqing (CHN)
1500m 1.52,56 15 February 2019 Urumqi (CHN)
3000m 4.09,02 28 October 2018 Changchun (CHN)
5000m 7.05,00 11 January 2019 Daqing (CHN)
10000m 15.51,68 1 December 2017 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 37,21 12 April 2019 Daqing (CHN)
1000m 1.14,55 11 January 2019 Daqing (CHN)
1500m 1.52,56 15 February 2019 Urumqi (CHN)
3000m 4.09,02 28 October 2018 Changchun (CHN)
5000m 7.05,00 11 January 2019 Daqing (CHN)

Results

2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 37,21 PR SB
1000m 13 April 2019 1.14,64
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
1500m 24 March 2019 1.53,78
China National League Final Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019
1500m 15 February 2019 1.52,56 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 38,20 PR SB
1500m 10 January 2019 1.55,83
1000m 11 January 2019 1.14,55 PR SB
5000m 11 January 2019 7.05,00 PR SB
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 3 January 2019 38,51
5000m 3 January 2019 7.09,66 PR SB
1500m 4 January 2019 1.57,91

More Results

Native Language Names