Dai Xin 代鑫

CHN China (CHN) January 2002 (MN2)

Personal Records

500m 37,21 12 April 2019 Daqing (CHN)
1000m 1.14,55 11 January 2019 Daqing (CHN)
1500m 1.52,56 15 February 2019 Urumqi (CHN)
3000m 4.09,02 28 October 2018 Changchun (CHN)
5000m 7.05,00 11 January 2019 Daqing (CHN)
10000m 15.51,68 1 December 2017 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 37,39 24 October 2019 Hailar (CHN)
1000m 1.16,53 8 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.55,08 24 October 2019 Hailar (CHN)
5000m 7.25,36 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

China - Junior Championships 2020 2019-2020赛季全国青少年速度滑冰锦标赛 Harbin (CHN) 2 - 5 January 2020
500m 2 January 2020 38,03
1000m 3 January 2020 1.17,27
2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.16,63
500m 21 December 2019 38,83
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.16,53 SB
500m 9 November 2019 37,64
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.25,36 SB
500m 25 October 2019 37,39 SB
1500m 27 October 2019 1.55,08 SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 37,21 PR SB
1000m 13 April 2019 1.14,64

More Results

Native Language Names