Ma Wenbo 马文博

CHN China (CHN) January 2003 (MB2)

Personal Records

500m 40,97 21 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.20,88 11 January 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.01,77 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.28,61 28 October 2018 Changchun (CHN)
5000m 7.13,46 24 October 2019 Hailar (CHN)

Season Bests

500m 40,97 21 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.01,77 22 September 2019 Changchun (CHN)
5000m 7.13,46 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
5000m 20 December 2019 7.20,61
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.13,46 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.23,18
500m 21 September 2019 40,97 PR SB
1500m 22 September 2019 2.01,77 PR SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 40,99 PR SB
1500m 10 January 2019 2.02,13 PR SB
1000m 11 January 2019 1.20,88 PR SB
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.23,48 PR SB

More Results

Native Language Names