Lu Zhenquan 路振权

CHN China (CHN) July 1999 (MN1)

Personal Records

500m 40,89 13 October 2018 Changchun (CHN)
1000m 1.18,97 14 October 2016 Urumqi (CHN)
1500m 1.57,71 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.07,19 28 October 2018 Changchun (CHN)
5000m 6.49,49 24 October 2019 Hailar (CHN)
10000m 14.36,85 22 October 2016 Urumqi (CHN)

Season Bests

500m 40,91 21 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.57,71 22 September 2019 Changchun (CHN)
5000m 6.49,49 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
5000m 20 December 2019 7.08,85
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
5000m 8 November 2019 6.59,02
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 6.49,49 PR SB
1500m 27 October 2019 1.58,01
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.09,74
500m 21 September 2019 40,91 SB
1500m 22 September 2019 1.57,71 PR SB
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
5000m 21 March 2019 7.04,43
10000m 23 March 2019 DQ

More Results

Native Language Names