Wang Zhixian 王智贤

CHN China (CHN) November 2002 (LA2)

Personal Records

500m 43,40 23 September 2017 Urumqi (CHN)
1000m 1.29,26 21 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.21,68 1 February 2018 Daqing (CHN)
3000m 4.47,74 24 September 2017 Urumqi (CHN)

Season Bests

500m 43,55 20 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.29,26 21 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 9 November 2019 1.29,38
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 43,61
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 43,55 SB
1000m 21 September 2019 1.29,26 PR SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 43,94 SB
1000m 13 April 2019 1.31,37
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
500m 16 November 2018 44,47 SB

More Results

Native Language Names