Yao Yong 姚勇

CHN China (CHN) October 2000 (MN2)

Personal Records

500m 37,13 18 March 2017 Urumqi (CHN)
1000m 1.13,16 19 March 2017 Urumqi (CHN)
1500m 1.54,49 23 October 2016 Urumqi (CHN)
3000m 4.17,28 24 September 2017 Harbin (CHN)
5000m 7.32,79 19 January 2017 Harbin (CHN)
10000m 15.29,45 22 October 2016 Urumqi (CHN)

Season Bests

500m 37,47 9 November 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.15,47 20 September 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.55,64 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.15,48
500m 9 November 2019 37,47 SB
1500m 10 November 2019 1.58,63
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 37,71 SB
1500m 27 October 2019 1.55,64 SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.15,47 SB
500m 21 September 2019 37,90
1500m 22 September 2019 1.58,29
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
1000m 13 April 2019 1.16,01
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 38,19
1500m 10 January 2019 1.58,34 SB
1000m 11 January 2019 1.15,48 SB
5000m 11 January 2019 7.34,76 SB

More Results

Native Language Names