Ma Yuhan 马语含

CHN China (CHN) February 2002 (LN3)

Personal Records

500m 41,39 25 August 2018 Calgary (CAN)
1000m 1.20,86 14 September 2019 Calgary (CAN)
1500m 2.00,83 8 September 2018 Calgary (CAN)
3000m 4.15,90 24 September 2021 Urumqi (CHN)
5000m 7.23,99 4 October 2021 Urumqi (CHN)

Season Bests

1500m 2.03,59 10 December 2023 Changchun (CHN)
3000m 4.20,72 2 November 2023 Hailar (CHN)
5000m 7.33,93 9 December 2023 Changchun (CHN)

Results

China Cup 4 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第四站 Changchun (CHN) 8 - 10 December 2023
5000m 9 December 2023 7.33,93 SB
1500m 10 December 2023 2.03,59 SB
China Cup 3 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第三站 Changchun (CHN) 1 - 3 December 2023
3000m 2 December 2023 4.26,62
1500m 3 December 2023 2.05,01
China Cup 2 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第二站 Harbin (CHN) 10 - 12 November 2023
5000m 11 November 2023 7.43,63 SB
1500m 12 November 2023 2.05,07
Mass Start (16 laps) 12 November 2023 8th
Team Pursuit (6 laps) 10 November 2023 3.17,32
China Cup 1 2023-2024 赛季中国杯速度滑冰精英联赛第一站 Hailar (CHN) 1 - 3 November 2023
3000m 2 November 2023 4.20,72 SB
1500m 3 November 2023 2.03,90 SB
Team Pursuit (6 laps) 1 November 2023 3.04,71
China Cup Speed Skating Elite League #2 Urumqi (CHN) 1 - 4 October 2021
3000m 1 October 2021 4.16,43
5000m 4 October 2021 7.23,99 PR SB

More Results

Native Language Names