Li Peide

CHN China (CHN) Male

Personal Records

500m 42,21 2 December 2017 Changchun (CHN)
1000m 1.22,69 12 September 2018 Changchun (CHN)
1500m 2.06,29 11 September 2018 Changchun (CHN)
5000m 7.29,84 12 September 2018 Changchun (CHN)

Season Bests

1000m 1.22,69 12 September 2018 Changchun (CHN)
1500m 2.06,29 11 September 2018 Changchun (CHN)
5000m 7.29,84 12 September 2018 Changchun (CHN)

Results

Jilin Province 18th National Games Youth Group Changchun (CHN) 11 - 14 September 2018
1500m 11 September 2018 2.06,29 PR SB
1000m 12 September 2018 1.22,69 PR SB
5000m 12 September 2018 7.29,84 PR SB
Jilin Province Youth Competition/Selection Changchun (CHN) 1 - 3 December 2017
500m 2 December 2017 42,21 PR SB
1500m 2 December 2017 2.09,11 PR SB
1000m 3 December 2017 1.24,63 PR SB
5000m 3 December 2017 7.46,27 PR SB
Jilin Province Youth Championships Changchun (CHN) 4 - 5 March 2017
1500m 4 March 2017 2.16,03 PR SB
1000m 5 March 2017 1.27,54 PR SB
18th Yanbian Youth Competition Wangqing (CHN) 31 January - 1 February 2013
500m 31 January 2013 1.05,60 PR SB
1000m 31 January 2013 2.24,48 PR SB
500m 1 February 2013 1.05,99

Native Language Names