Zhao Mingyue 赵明月

CHN China (CHN) August 2002 (MN1)

Personal Records

500m 38,90 21 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.18,46 20 December 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.02,50 10 January 2019 Daqing (CHN)
3000m 4.34,99 5 March 2017 Changchun (CHN)
5000m 7.48,19 3 December 2017 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 38,90 21 September 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.18,46 20 December 2019 Daqing (CHN)
1500m 2.07,11 22 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.18,46 PR SB
500m 21 December 2019 39,08
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.20,29
500m 21 September 2019 38,90 PR SB
1500m 22 September 2019 2.07,11 SB
China - Junior Championships 2019 Daqing (CHN) 10 - 13 January 2019
500m 10 January 2019 39,07 PR SB
1500m 10 January 2019 2.02,50 PR SB
1000m 11 January 2019 1.19,24 PR SB
5000m 11 January 2019 8.02,04 SB
Junior World Cup Selection Competition Changchun (CHN) 27 - 28 October 2018
500m 27 October 2018 39,70
1000m 28 October 2018 1.20,89
National League 2 Changchun (CHN) 19 - 21 October 2018
1000m 19 October 2018 1.21,20
500m 20 October 2018 39,50 SB

More Results

Native Language Names