Hou Yanli 侯彦利

CHN China (CHN) Male

Personal Records

500m 39,08 27 October 2018 Changchun (CHN)
1000m 1.18,07 28 October 2018 Changchun (CHN)
1500m 2.00,24 11 September 2018 Changchun (CHN)
3000m 4.37,87 24 September 2017 Changchun (CHN)
5000m 7.19,55 20 September 2019 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 39,13 9 November 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.18,21 8 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 2.02,65 22 September 2019 Changchun (CHN)
5000m 7.19,55 20 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.20,21
500m 21 December 2019 39,65
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.18,21 SB
500m 9 November 2019 39,13 SB
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.19,55 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.19,55 PR SB
500m 21 September 2019 39,97
1500m 22 September 2019 2.02,65 SB
2nd Youth Games Daqing (CHN) 12 - 13 April 2019
500m 12 April 2019 39,17
1000m 13 April 2019 DQ

More Results

Native Language Names