Leng Jiaming 冷佳洺

CHN China (CHN) April 1999 (MSA)

Personal Records

500m 37,77 9 November 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.14,81 8 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.53,82 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.15,28 28 October 2018 Changchun (CHN)
5000m 7.28,04 17 November 2017 Daqing (CHN)
10000m 15.56,01 1 December 2017 Changchun (CHN)

Season Bests

500m 37,77 9 November 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.14,81 8 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.53,82 27 October 2019 Hailar (CHN)
5000m 7.34,71 20 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
1000m 20 December 2019 1.18,54
500m 21 December 2019 38,88
1500m 22 December 2019 2.02,40
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
1000m 8 November 2019 1.14,81 PR SB
500m 9 November 2019 37,77 PR SB
1500m 10 November 2019 1.57,74
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
1500m 27 October 2019 1.53,82 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
1000m 20 September 2019 1.16,47
5000m 20 September 2019 7.34,71 SB
500m 21 September 2019 38,21
1500m 22 September 2019 1.59,87
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
1000m 16 November 2018 1.16,84 SB
500m 17 November 2018 38,38 PR SB
1500m 18 November 2018 1.58,48 PR SB

More Results

Native Language Names