Li Jin 李津

CHN China (CHN) April 1999 (MSA)

Personal Records

500m 38,00 9 November 2019 Changchun (CHN)
1000m 1.20,17 24 September 2017 Harbin (CHN)
1500m 1.55,74 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.06,52 15 September 2018 Calgary (CAN)
5000m 7.03,80 21 September 2018 Calgary (CAN)

Season Bests

500m 38,00 9 November 2019 Changchun (CHN)
1500m 1.55,74 27 October 2019 Hailar (CHN)
5000m 7.17,82 24 October 2019 Hailar (CHN)

Results

2019-20 National League 2 2019-2020 赛季全国速度滑冰联赛第二站 Daqing (CHN) 20 - 22 December 2019
500m 21 December 2019 38,38
1500m 22 December 2019 2.00,06
2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 9 November 2019 38,00 PR SB
1500m 10 November 2019 1.59,14
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
5000m 24 October 2019 7.17,82 SB
1500m 27 October 2019 1.55,74 PR SB
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
5000m 20 September 2019 7.20,78
500m 21 September 2019 38,72
1500m 22 September 2019 1.57,90
National League 4 Harbin (CHN) 16 - 18 November 2018
5000m 16 November 2018 7.18,97
500m 17 November 2018 38,87
1500m 18 November 2018 1.59,67 SB

More Results

Native Language Names