Zhao Yining 赵一宁

CHN China (CHN) April 1999 (LSA)

Personal Records

500m 39,62 23 September 2017 Urumqi (CHN)
1000m 1.21,47 26 October 2019 Hailar (CHN)
1500m 2.05,39 22 September 2019 Changchun (CHN)
3000m 4.32,66 24 September 2017 Urumqi (CHN)
5000m 8.00,09 16 March 2018 Urumqi (CHN)

Season Bests

500m 40,16 25 October 2019 Hailar (CHN)
1000m 1.21,47 26 October 2019 Hailar (CHN)
1500m 2.05,39 22 September 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
500m 8 November 2019 40,75
1000m 9 November 2019 1.23,09
1500m 10 November 2019 2.09,69
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
500m 25 October 2019 40,16 SB
1000m 26 October 2019 1.21,47 PR SB
1500m 27 October 2019 2.06,94
Mass Start (16 laps) Final 27 October 2019 16th
National Competition 2019-2020 赛季全国速度滑冰达标赛 Changchun (CHN) 20 - 22 September 2019
500m 20 September 2019 40,77
1000m 21 September 2019 1.21,51
1500m 22 September 2019 2.05,39 PR SB
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
500m 22 March 2019 40,61 SB
500m (2) 22 March 2019 40,41 SB
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 5 January 2019 41,44
1000m 5 January 2019 1.27,78
500m 6 January 2019 41,95
1000m 6 January 2019 1.27,40

More Results

Native Language Names