Bihan Nazhatihan 毕汗 那扎提汗

CHN China (CHN) January 1999 (LN3)

Personal Records

500m 42,22 15 March 2018 Urumqi (CHN)
1000m 1.27,10 25 December 2016 Changchun (CHN)
1500m 2.03,48 23 September 2017 Urumqi (CHN)
3000m 4.24,53 24 September 2017 Urumqi (CHN)
5000m 7.44,84 29 December 2017 Harbin (CHN)

Season Bests

1500m 2.10,18 27 October 2019 Hailar (CHN)
3000m 4.39,01 9 November 2019 Changchun (CHN)

Results

2019-2020 National League 1 2019-2020赛季全国速度滑冰联赛第一站 Changchun (CHN) 8 - 10 November 2019
3000m 9 November 2019 4.39,01 SB
1500m 10 November 2019 2.10,21
Mass Start (16 laps) Semifinal B 10 November 2019 4th
Mass Start (16 laps) Final 10 November 2019 4th
14th Winter Games Qualification Competition 中华人民共和国第十四届冬季运动会速度滑冰资格赛 Hailar (CHN) 24 - 27 October 2019
3000m 24 October 2019 4.47,00 SB
1500m 27 October 2019 2.10,18 SB
Mass Start (16 laps) Final 27 October 2019 17th
China - Single Distances Championships 2019 Changchun (CHN) 21 - 24 March 2019
3000m 21 March 2019 4.31,13 SB
5000m 23 March 2019 7.51,32
1500m 24 March 2019 2.08,29
China National League Final Urumqi (CHN) 15 - 17 February 2019
5000m 15 February 2019 8.08,15
1500m 16 February 2019 2.07,55 SB
China - National Championships 2019 Harbin (CHN) 3 - 6 January 2019
500m 3 January 2019 44,27
3000m 3 January 2019 4.35,13
1500m 4 January 2019 2.10,71
5000m 4 January 2019 7.49,91 SB

More Results

Native Language Names