Zoltán Györgyi

HUN Hungary (HUN) January 1988 (M35)

Personal Records

500m 41,29 1 March 2008 Berlin (GER)
1000m 1.21,47 1 March 2008 Berlin (GER)
1500m 2.05,55 11 March 2006 Erfurt (GER)
3000m 4.21,75 10 March 2006 Erfurt (GER)
5000m 7.33,87 2 March 2008 Berlin (GER)

Season Bests 2007-2008

500m 41,29 1 March 2008 Berlin (GER)
1000m 1.21,47 1 March 2008 Berlin (GER)
1500m 2.18,97 6 January 2008 Budapest (HUN)
3000m 4.46,63 5 January 2008 Budapest (HUN)
5000m 7.33,87 2 March 2008 Berlin (GER)

Results

Challengers' Cup Berlin (GER) 1 - 2 March 2008
500m 1 March 2008 41,29 PR SB
1000m 1 March 2008 1.21,47 PR SB
500m 2 March 2008 41,81
5000m 2 March 2008 7.33,87 PR SB
ISU Test Competition Collalbo (ITA) 2 - 3 February 2008
500m 2 February 2008 41,89
1000m 2 February 2008 1.21,96
500m 3 February 2008 42,74
1000m 3 February 2008 1.23,27
Hungarian Allround Championships Budapest (HUN) 5 - 6 January 2008
500m 5 January 2008 43,91 SB
3000m 5 January 2008 4.46,63 SB
1500m 6 January 2008 2.18,97 SB
5000m 6 January 2008 8.37,01 SB
Hungarian Sprint Championships 2008 Budapest (HUN) 22 - 23 December 2007
500m 22 December 2008 45,08
1000m 22 December 2008 1.27,44 SB
500m 23 December 2008 44,60
1000m 23 December 2008 1.28,41

Native Language Names